Bouwvergunning Hekwerk en afrastering
In veel gevallen is het noodzakelijk een bouwvergunning aan te vragen voor hekwerk dat hoger is dan 1 meter. De regelgeving omtrent het wel of niet nodig zijn van een bouwvergunning voor hekwerk afrastering is omschreven in de onderstaande download brochure. Ruigrok hekwerk verzorgt de complete aanvraag voor uw hekwerkoplossing.
1. u bouwt op een erf of perceel waarop reeds een gebouw staat.
2. de afscheiding staat meer dan 1 m achter de voorgevelrooilijn.
3. de afscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de weg of het openbaar groen.
4. de afscheiding mag niet gebouwd worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads-
of dorpsgezicht.
Wanneer is bij een hekwerk hoger dan 1 meter en lager dan 2 meter meestal geen bouwvergunning nodig
 
RIB Nederland B.V.
J. Bakerstraat 20
1311 GA ALMERE
(036) 540 72 19 tel
(036) 540 89 35 fax